پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-لینک همکاران و دوستان نادیت

همکاران گرامی نادیت
ردیف همکار محترم آدرس اینترنتی
1

شرکت برتینا یکی از بزرگترین شرکتهای خدماتی ایران می باشد که بازه گسترده ای از خدمات it و غیر it را به مشتریان ایران و خاورمیانه ارائه می نماید.
پایگاه اینترنتی نادیت، در سرورهای قدرتمند برتینا میزبانی می گردد

https://www.bertina.ir/
2

خدمات مالی و پرداخت اینترنتی پایگاه اینترنتی نادیت نوسط بانک ملت پشتیبانی می گردد.

http://www.bankmellat.ir/default.aspx
3

خدمات پیام کوتاه پایگاه اینترنتی نادیت، توسط کاوه نگار پشتیبانی می گردد..

https://kavenegar.com/