پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-قوانین و تعهدات ترجمه نادیت

– نادیت از پذیرش ترجمه محتوایی که ناقض مواد قانون مصادیق محتوای مجرمانهباشد، معذور است.

– شروع فرآیند ترجمه از زمان واریز هزینه برآورد شده توسط کارشناسان ترجمه ” نادیت ” خواهد بود.

– مراحل ثبت سفارش توسط کاربر به این صورت است :

  • ثبت سفارش از طریق فرم سفارش
  • برآورد واحد شمارش، تعدادواحد، هزینه واحد، هزینه و امتیاز کل، زمان تحویل و سایر اطلاعات سفارش توسط کارشناسان ترجمه نادیت و اطلاع رسانی به مشتری از طریق ایمیل، پیامک، صندوق پیام و بخش ترجمه ها در مدیریت حساب کاربری
  • مطالعه پیش فاکتور و پرداخت هزینه سفارش توسط مشتری به روش اینترنتی، کارت به کارت یا واریز به حساب و ثبت اطلاعات پرداخت توسط بخش ترجمه ها در مدیریت حساب کاربری
  • شروع فرآیند ترجمه توسط کارشناسان ترجمه نادیت
  • ارزیابی کیفی ترجمه انجام شده توسط کارشناسان ترجمه نادیت
  • دانلود فایل ترجمه توسط بخش ترجمه ها در مدیریت حساب کاربری
  • – مشتری می تواند در صورت عدم رضایت از ترجمه از طریق صفحه ارتباط با ما یا صندوق پیام admin موضوع را پیگیری نماید

– لیست قیمت ها در صفحه قیمت موجود است .

– هزینه مالیات بر ارزش افزوده از مشتری دریافت نمی شود .

– خدمات سایت در کیفیت مختلف انجام می شود که در صفحه قیمت شرح داده شده است..

– تا قبل از پرداخت وجه سفارش، امکان حذف سفارش از طریق بخش ترجمه ها در مدیریت حساب کاربری وجود دارد

– پس از پرداخت وجه سفارش و آغاز فرآیند ترجمه، مشتری می تواند جهت لغو سفارش از طریق صفحه ارتباط با ما یا صندوق پیام admin موضوع را پیگیری نماید .

– در صورتی که به دلایلی سفارش از سمت نادیت لغو شود ، مبلغ به حساب مشتری بازگردانده می شود .

– در صورت لغو سفارش، هزینه ترجمه انجام شده براساس مبلغ و واحد ارائه شده در پیش فاکتور، از مبلغ سفارش کسر و مابقی همراه با بخش ترجمه شده به کاربر عودت می گردد.

– سایت نادیت ملزم به حفظ اطلاعات موجود در سفارش کاربر است .

– همه حقوق مادی و معنوی سفارش ترجمه متعلق به مشتری خواهد بود .