پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-

چکونه مواد غذایی سالم تری در نزدیکی محل زندگی خود تولید کنیم

امروزه تامین مواد غذایی هفت و نیم میلیارد نفر جمعیت جهان، به شیوه کشاورزی سنتی و اجدادی امکان پذیر نیست و بدون استفاده از فناوری های نوین، تامین نیاز جوامع غیرممکن است. در این مطلب می بینیم که چگونه دانشمندان و مهندسان از سراسر اروپا به کمک کشاورزان و صنعت مواد غذایی آمده اند.

ظرفیت اکولوژیکی چیست؟

هر زیست بوم توان مشخصی برای تولید کالا و خدمات دارد و در عین حال باید بتواند شرایط طبیعی خودر ا حفظ کند. به عبارت دیگر ظرفیت اکولوژیکی، ظرفیت هوا، آب و خاک برای حفظ شرایط طبیعی و جذب آلودگی تولید شده ضمن حفظ تنوع زیستی است. ظرفیت اکولوژیکی دسته بندی های متنوعی دارد...

یک درخت شهری چند ریال ارزش دارد؟

یک متخصص مدیریت شهری معتقد است در حالیکه درختان نقش بسیار مهمی در تلطیف فضای شهری و به دنبال آن کاهش مصرف انرژی دارند دارند متاسفانه این کارکرد مورد توجه متخصصان برنامه ریزی شهری آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرد.یکی از مهمترین کارکردهای درختان تولید اکسیژن است...

آلودگی هوا به چه معناست؟

در این مبحث سعی شده است تعریفی جامع از آلودگی هوا، پارامترهای دخیل در آن و روش های پیشگیری و کنترل آثار مخرب آن بر انسان و محیط زیست ارائه شود. قطعا شناخت آلودگی هوا و عوامل ایجاد کننده آن، پیش نیاز مقابله با آن است.

نقش درختکاری در بهبود کیفیت هوا

مطالعه تازه ای نتیجه گیری کرده است که درختکاری راه مقرون به صرفه ای برای مقابله با مشکل فزاینده آلودگی هوا در مناطق شهری است. در مطالعه گروه "حفاظت از طبیعت" (تی ان سی) آمده است که میانگین میزان ذرات معلق در هوا شامل ریزآلاینده ها در مجاورت یک درخت ۷ تا ۲۴ درصد کمتر است.

راه حل آلودگی هوا چیست؟

وضعیت هوای بسیاری از شهرهای صنعتی کشور در وضع ناسالم و هشدار قرار دارد. هر ساله و همزمان با فصول سرد، مردم در شهرهای بزرگ و صنعتی کشور با معضل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند. علاوه بر ایران، آلودگی هوا معضل بسیاری از شهرهای بزرگ جهان است که در این میان شهرهای بزرگی توانسته اند این معضل را مهار و تا حدودی برطرف نمایند. در ادامه به بررسی دو نمونه از این شهر ها می پردازیم...

آلودگی هوا یا قاتل خاموش

آلودگی هوا یک فاجعه انسانی است و شواهد آن سرسام آور است یافته های جدید یک موسسه تحقیقاتی در آمریکا نشان می دهد بیش از پنج میلیون نفر از مردم دنیا هر سال به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. عمده قربانیان در دو کشور پرجمعیت چین و هند هستند اما در کشورهایی مانند ایران هم مردم با مشکلات ناشی از آلودگی هوا غریبه نیستند...

تصاویری از تاثیر آلودگی هوا بر محیط زیست

تصاویری تطبیقی از تاثیر آلودگی هوا بر محیط زیست