پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-

تورم چیست و روش محاسبه نرخ تورم چگونه است

در این روزها بحث‌های زیادی درباره این که کدام رقم تورم صحیح و کارشناسی است، رواج دارد. با این حال، شاید بسیاری از شهروندان نتوانند به قضاوت درستی درباره این که نرخ تورم واقعی کشور چه مقدار است، برسند؛ چرا که معمولا اطلاعات کارشناسی کامل و جامعی دراین‌باره منتشر نمی‌شود و هر کس از ظن خود یار گزارشگری نرخ تورم می‌شود و از دریچه منافع خود بدان می‌نگرد؛ لذا نگاهی ساده و همه‌فهم به پدیده تورم و نحوه محاسبه و تخمین آن، ضروری به نظر می‌رسد تا افکار عمومی تصور درستی نسبت به نرخ تورم به دست آورند.

شاخص فلاکت چیست و ایران چه رتبه ای در آن دارد

شاخص فلاکت(Misery Index) در اقتصاد حسب تعریف اقتصاد دان آمریکایی Arthur Okun از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک اقتصاد به دست می آید. در این مبحث به بررسی مفاهیم مرتبط با این شاخص و جایگاه جهانی ایران از منظر شاخص فلاکت می پردازیم...

تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر پنج حوزه اصلی ‌اقتصاد

حالا که مردم رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا داده‌اند، این اتفاق دقیقا چه تاثیری بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت؟ به گفته کارشناسان پنج زمینه اصلی‌ وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.در ذیل این مقاله با این زمینه ها آشنا می شوید.

تصمیم بانک‌های کشور برای کاهش سود سپرده از ۱۸ به ۱۵ درصد تایید شد

این بار کاهش سود سپرده ها به تقاضای خود بانک ها و سپس تایید آن توسط شورای پول اعتبار صورت گرفته بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که شورای پول و اعتبار، تصمیم بانک ها برای کاهش سود سپرده بانکی از ۱۸ به ۱۵ درصد را تایید کرده است. بر اساس تاییدیه شورای پول و اعتبار در ایران، سود علی الحساب سپرده بانکی و سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی هم حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده است.