نادیت: گسترش دانش و آگاهی پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-سولار ایمپالس با فرود در ابوظبی که سفر خود را سال گذشته از آن آغاز کرده بود موفق شده است اولین هواپیمای خورشیدی در جهان شود که دور زمین می گردد.

0
ردیف عنوان تعداد قیمت واحد قیمت کل امتیاز کل امکانات
جمع کل 0 0
تکمیل فرآیند خرید
admin وحید نجاران
پایان سفر سولار ایمپالس با فرود در ابوظبی

سولار ایمپالس با فرود در ابوظبی که سفر خود را سال گذشته از آن آغاز کرده بود موفق شده است اولین هواپیمای خورشیدی در جهان شود که دور زمین می گردد.

سولار ایمپالس گردشگری