پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-قیمت سکه

avisa آویسا رهگذر
قیمت سکه

در این بخش قیمت لحظه ای انواع سکه طلا در بازار کشور را مشاهده می فرمایید... منبع : www.tgju.org

قیمت سکه / معاملاتی

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه امامی 20,310,000 (0%) 0 20,205,000 20,310,000 19,646,873 ۵ خرداد
سکه بهار آزادی 19,600,000 (0%) 0 19,550,000 19,600,000 19,646,873 ۵ خرداد
نیم سکه 10,040,000 (0%) 0 10,040,000 10,060,000 9,848,437 ۵ خرداد
ربع سکه 5,800,000 (0%) 0 5,765,000 5,800,000 4,949,218 ۵ خرداد
سکه گرمی 3,550,000 (0%) 0 3,540,000 3,550,000 2,459,550 ۱ خرداد

قیمت سکه / تک فروشی

?
قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 20,410,000 (0%) 0 20,305,000 20,410,000 ۵ خرداد
سکه بهار آزادی 19,670,000 (0%) 0 19,620,000 19,670,000 ۵ خرداد
نیم سکه 10,080,000 (0%) 0 10,080,000 10,100,000 ۵ خرداد
ربع سکه 5,830,000 (0%) 0 5,795,000 5,830,000 ۵ خرداد
سکه گرمی 3,570,000 (0%) 0 3,560,000 3,570,000 ۱ خرداد

نرخ سکه آتی

?
تسویه روزانه آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
آتی اردیبهشت 19,326,711 19,140,000 (0%) 0 18,910,000 19,430,000 ۲۴ اردیبهشت
آتی تیر 20,913,889 20,860,000 (0%) 0 20,630,000 20,875,000 ۵ خرداد
آتی شهریور 21,407,222 21,355,000 (0%) 0 21,080,000 21,360,000 ۵ خرداد
آتی آبان 21,982,096 21,915,000 (0%) 0 21,650,000 21,925,000 ۵ خرداد
آتی دی 22,545,916 22,510,000 (0%) 0 22,235,000 22,520,000 ۵ خرداد

اقتصاد بازار سکه سکه بهار آزادی قیمت سکه بازار