پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-با دروازه درب کوشک قزوین بیشتر آشنا شوید

admin وحید نجاران
با دروازه درب کوشک قزوین بیشتر آشنا شوید

قزوین نیز مانند تمام شهرهای قدیمی، دارای حصار و برج و بارو بوده است که ورود و خروج افراد به شهر توسط دروازه‌هایی که در مبادی ورودی ساخته می‌شدند کنترل می‌شد.

با دروازه درب کوشک قزوین بیشتر آشنا شوید
قزوین نیز مانند تمام شهرهای قدیمی، دارای حصار و برج و بارو بوده است که ورود و خروج افراد به شهر توسط دروازه‌هایی که در مبادی ورودی ساخته می‌شدند کنترل می‌شد.
قزوین در دوران قاجار دارای 9 دروازه بوده که امروزه از آنها تنها 2 دروازه «تهران قدیم» و «درب کوشک» باقی مانده است. دروازه درب کوشک قدیمی‌ترین دروازه قزوین است که در سال 1254 و حکومت عضدالملک بر قزوین (دوران سلطنت ناصرالدین شاه) کاشی کاری شده است. این دروازه دارای 4 مناره و یک دروازه است که در هر طرف آن دو طاق نما وجود دارد.

دروازه درب کوشک قزوین

نمای دروازه درب کوشک که در شمال شرقی شهر قدیم قرار داشته، تنها از سمت بیرون کاشی کاری شده و از درون شهر (قدیم) آجری است. امروزه این اثر تاریخی در شرایط خوبی قرار ندارد و علاوه بر آسیب‌های وارده، حریم آن رعایت نمی‌شود.

وضعیت نامناسب دروازه درب کوشک قزوین
دیوار نویسی و حکاکی بر روی بنا، روشن کردن آتش در کنار پایه‌ها و عدم رعایت حریم اثر از مشکلات عمده این بنای قاجاری شهر قزوین است.

دروازه درب کوشک قزوین

منبع: کانال ایرانگردی و جهانگردی مارکوپولو
گردشگری قزوین درب کوشک قزوین آثار باستانی ایران گردشگری ایران