پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-روش های کسب و صرف امتیاز در نادیت

روش های کسب و صرف امتیاز در نادیت

در این مبحث روش های مختلف کسب امتیاز در پایگاه اینترنتی نادیت و فواید و روش مصرف امتیازات کسب شده، بررسی شده است. همراه با شما به مطالعه این مطلب می پردازیم:

جهت اطلاع از آخرین روش های کسب و مصرف امتیاز و سایر تعاریف در پایگاه اینترنتی نادیت، پس از ورود به حساب کاربری، به صفحه مدیریت حساب کاربری مراجعه نموده و ستون سمت چپ را مطالعه فرمایید.
روش های کسب امتیاز
1 ارسال مقاله 20 امتیاز
2 درصد از امتیاز اختصاص یافته به مقاله 20%
3 خرید مقاله 10 درصد از امتیاز مقاله
4 فروش مقاله 20 درصد از امتیاز مقاله
5 سهم ریالی حاصل از فروش مقاله 30 درصد از سود خالص
5 ترجمه هر واحد(صفحه، دقیقه و ...) 5 امتیاز
6 ارسال نظر 20 امتیاز
روش های مصرف امتیاز
1 تخفیفات خرید مقاله از 20 تا 100 امتیاز
2 تخفیفات سفارش ترجمه از 20 تا 100 امتیاز
3 ارسال پیامک 10 امتیاز
4 خبرنامه ایمیلی 10 امتیاز
5 خبرنامه پیامکی 20 امتیاز
سطوح کاربری
کاربر جدید کاربر با امتیاز کمتر از 1000
کاربر برنزی کاربر با امتیاز کمتر از 5000
کاربر نقره ای کاربر با امتیاز کمتر از 15000
کاربر طلایی کاربر با امتیاز کمتر از 30000
کاربر Vip کاربر با امتیاز بیشتر یا برابر با 30000
تخفیف خدمات نادیت برای سطوح کاربری
سطح تخفیف امتیاز کسر شده جهت اعمال تخفیف
vip 40% 20 امتیاز
طلایی 30% 40 امتیاز
نقره ای 20% 60 امتیاز
برنزی 10% 80 امتیاز
جدید 3% 100 امتیاز
نادیت نادیت